2017-0329.jpg

Sexualita a intimita v závěru života

Chrastina, Jan
Špatenková, Naděžda, a kol.

1. vydání, 2018, 226 stran,
ISBN 978-80-244-5304-0
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena199 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Publikace předkládá základní poznatky a rozpracovává témata, s jejichž pomocí dochází k možné změně myšlení nás - pracovníků, studentů, profesionálů i laiků - v procesu potřebné detabuizace sexuality a intimity v období umírání a časového období závěru života (end of life). Autoři odborně, avšak současně lidsky a srozumitelně popisují náročné, složité a tabuizované téma, kterým sexualita/intimita v závěru lidského života bezesporu je. Čtenář může informace doplňovat či interpretovat nejen na základě použitých zdrojů poznatků, ale také na základě restrukturalizace vlastního postoje k umírání, sexualitě jako takové, stejně jako porozumění potřebám a požadavkům umírajících osob. V tomto pojetí může text publikace sloužit jako základní edukační platforma pro další (sebe)vzdělávání.