2017-0319.jpg

Tvorba výzkumného nástroje jako prostředku posuzování sociální připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky

Petrová, Jitka
Švaňhalová, Renata
Vaňková, Kateřina

1. vydání, 2017, 112 stran,
ISBN 978-80-244-5268-5
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena99 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
CD / DVD
Aktuální oblastí nejenom pro praxi, ale i pro vědecká zkoumání je v současné době připravenost dítěte na zahájení povinné školní docházky. Jednou z důležitých oblastí připravenosti na školní docházku je sociální připravenost dětí, která velmi úzce souvisí s úrovní sociálních dovedností. V současnosti ale chybí výzkumy, které by se věnovaly právě oblasti sociální připravenosti. Monografie proto poukazuje na aktuálnost této problematiky. Prvních pět kapitol tvoří teoretické východisko pro poslední kapitolu, která je věnována výzkumu. Monografie se zabývá jak metodami a postupy tvorby výzkumného nástroje, tak oblastmi vývoje dítěte předškolního věku se zaměřením na diagnostiku sociální připravenosti. Výzkum je zaměřen na diagnostické záznamové archy a jejich analýzu.

Publikace autora