2016-0379.jpg

Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami

Ludíková, Libuše, a kol.

1. vydání, 2016, 208 stran,
ISBN 978-80-244-5059-9
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena195 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Práce je výstupem dlouhodobé výzkumné činnosti. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami je zde zkoumána z rozličných úhlů pohledu. Skupina osob se speciálními potřebami je široce heterogenní. V práci jsou prezentovány některé z výzkumů, které ukazují na problematiku kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami. Jednotlivé kapitoly představují vždy jedno z realizovaných šetření. Na počátku kapitoly jsou uvedena potřebná teoretická východiska, následně je představen realizovaný výzkum a poté jsou prezentovány shrnující stanoviska, která nejenže ukazují na zjištěné skutečnosti, ale současně vymezují další oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, popř. navrhují možná opatření.