2016-0232.jpg

Literární tvorba Sofie Podlipské v literárněhistorické a kulturní reflexi (CD)

Vrajová, Jana

1. vydání, 2016, 84 stran,
ISBN 978-80-244-4995-1
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena185 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
CD / DVD
Následující text budiž chápán jako příspěvek k poznání procesu vertikální diferenciace české literatury druhé poloviny 19. století skrze seznámení se s proměnami dobové recepce tvorby autorky, která vstoupila do literatury se skupinou májovců, jejíž dílo ovšem zůstalo na periferii badatelského zájmu pro autorčino vědomé soustředění se na literární komunikaci se širšími čtenářskými vrstvami: Sofie Podlipské. Kromě zmíněného kontextu literárněhistorického vývoje je v případě Podlipské nutné zohlednit též kulturněhistorický aspekt konstituování emancipačního ženského hnutí, jehož byla významnou aktérkou a které bylo pro ni jako autorku inspirací a zdrojem v oblasti tematicko-motivické.