2015-0226.jpg

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (CD)

Holasová, Markéta

1. vydání, 2014, 118 stran,
ISBN 978-80-244-4583-0
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena196 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
CD / DVD
Autorka knihy zkoumá agresivní tendence u pacientů, kteří se léčí se somatoformní poruchou, a to v kontextu celostního pohledu na zdraví a nemoc, který se postupně prosadil během 20. století, kdy se začalo mluvit o tzv. psychosomatice. Ta je chápána jako vzájemná interakce bio-psycho-sociálních faktorů. Psychosomatický přístup využívá autorka jako rámec výzkumu, úžeji se však zaměřuje na skupinu chorob, které jsou často klasifikovány jako psychosomatické, a to somatoformní poruchy. Přestože je tato klinická skupina nezanedbatelnou, co se prevalence a závažnosti týče, není u nás dostatečně výzkumně popsána. Autorka se zaměřuje na agresivní tendence, jejím cílem je zjistit, zda se nějak liší právě u skupiny pacientů se somatoformní poruchou v porovnání s kontrolní skupinou zdravých osob.