2013-271.jpg

Teorie a zkušenosti v přípravě a realizaci projektů

Hodaň, Bohuslav, a kol.

1. vydání, 2013, 244 stran,
ISBN 978-80-244-3651-7
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena316 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tisk na objednávku
Kniha má část teoretickou, v níž jsou konfrontovány různé teoretické názory, a část výzkumnou, zabývající se praxí konfrontovanou s teorií. Obě části práce jsou členěny do tří oblastí - plánování a příprava projektu, příprava projektové přihlášky a realizace projektu. Teorie v první části práce byly konfrontovány či doplněny, takže představují určitá východiska pro realizaci části výzkumné. V části výzkumné byla uplatněna metoda ohniskové skupiny, do které bylo zařazeno osm zkušených hlavních řešitelů různých projektů, kteří diskutovali na moderátorem daná témata. Přepsaný rozhovor byl zpracován počítačovým programem Atlas.ti.6.2. Teoretický text a výsledky případové studie umožní čtenáři žádoucí konfrontaci teorie s praktickými zkušenostmi osvědčených řešitelů.