2009-035.jpg

Krátká zpráva v současné ruské a české publicistice. Jazyk a text.

Pilátová, Jindřiška

1. vydání, 2009, 164 stran,
ISBN 978-80-244-2278-7
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena217 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Monografie je věnována komplexní analýze žánru krátká zpráva v rámci současného ruského a českého publicistického stylu. V práci se zohledňuje širší zázemí publicistického funkčního stylu, jeho současné tendence i dobově poplatná podoba (dílčí srovnání s texty ze 70. let 20. století). Autorka důsledně uplatňuje přístup strukturní jazykovědy, lingvistiky textu i mezijazykového srovnání, publicistický text je tak hodnocen z pohledu jazykových rovin (slovní zásoba, tvarosloví, větná stavba) i kompozičních složek (makrokompozice, mikrokompozice - např. formální i obsahová stavba titulku, prostředky odkazující na zdroj informace), popř. se ruský a český materiál kontrastuje s analogickým textem anglické krátké zprávy.

Publikace autora