2008-253.jpg

Řízení základní školy v letech 1990-2007

Prášilová, Michaela

1. vydání, 2008, 126 stran,
ISBN 978-80-244-2036-3
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena265 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Publikace sleduje, zda a jak se v ČR po roce 1990 trendy vzdělávací politiky zakotvené do koncepčních a strategických materiálů promítají do roviny legislativní a do roviny praxe řízení základní školy. Deskripce řízení základních škol je vnímána v kontextu vývoje jejich prostředí a podložena syntézou výsledků z empirických šetření. V závěru je poukázáno na existenci a příčiny disproporcí mezi potřebnou/žádoucí a skutečnou podobou řízení základních škol jako relativně autonomních organizací.