2016-0353.jpg

Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra

Vitásková, Kateřina
Kytnarová, Lucie

1. vydání, 2016, 164 stran,
ISBN 978-80-244-5214-2
Prodejní cena se slevou
Prodejní cena150 Kč
Sleva
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Tištěná publikace
Odborná kniha diskutuje možnosti hodnocení pragmatické roviny komunikace u dětí s poruchou autistického spektra (PAS) na základě komparace rozdílů v hodnocení s dětmi s vývojovou dysfázií, s lehkým mentálním postižením a z typické populace logopedem. V uplatněném výzkumu jsme využili i originální autorský materiál Hodnocení úrovně pragmatické jazykové roviny u osob s PAS: potencionální bariéry pro logopedickou intervenci. Publikace může stát významným zdrojem odborného poznání pro teorii a praxi v oblasti komplexní intervence v logopedii a speciální pedagogice a v příbuzných oborech. Knihu předkládáme odborné veřejnosti k využití k návazným výzkumům. Kniha vznikla s podporou projektu GAČR Hodnocení pragmatické jazykové roviny u dětí s poruchou autistického spektra GA14-31457S.